Provozní řád hřiště

Provozní doba - hlavní sezona (duben - říjen) 08:00 - 21:00

Všeobecné podmínky:

 • sokolovské golfové hřiště je přístupné pouze v provozní době
 • před vstupem na hřiště je každý hráč povinen se nahlásit v recepci klubu a všichni hráči jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců Golf Sokolov
 • na výzvu marshala je každý hráč povinnen se kdykoliv během hry prokázat dokladem opravňujícím ho ke hře. Pokud tak neučiní, může být marshalem vykázán ze hřiště
 • hráč je povinnen dodržovat rezervovaný teetime a pokud jeho zpoždění přesahuje 5 minut, ztrácí nárok na svůj rezervovaný čas. K odbavení na recepci je nutno zajistit si dostatečnou časovou rezervu
 • hráč je povinen vracet vyseknuté drny, upravovat bunkery, vypichovat stopy po dopadu míče na greenech
 • hráč musí být vždy vhodně oblečen, tzn. Tričko s límečkem nebo se stojáčkem, příslušnou golfovou nebo sportovní obuv. Přísný zákaz nošení kalhot - Jeans a tzv. Maskáčových kalhot
 • každý hráč musí mít ke hře vlastní vybavení
 • přerušením hry bez výzvy odpovědné osoby nebo z důvodu zhoršených klimatických podmínek ztrácejí hráči nárok na pořadí
 • hráč je povinen respektovat Místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování hřiště a jeho vybavení
 • caddy room je přístupný pouze během provozní doby recepce. Caddy room zamyká maršál, jenž má příslušný den službu a spouští tak zabezpečovací systém.
 • v případě nedodržení provozního řádu nebude hráči vstup na hřiště umožněn, popřípadě bude z areálu GC Sokolov vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bode odpovědné osoby Golf Sokolov

Hráči:

 • respektují pravidla golfu, místní pravidla, pokyny recepce, rozhodčího, marshala
 • dodržují časový rozpis hřiště
 • neprovádějí cvičné švihy na odpalištích, opravují vyseknuté drny, upraví bunkry po odehrání, vypichují důlky po dopadu míčku na greenech
 • při hraní ran, kde nemají hráči dobrý výhled, jsou hráči povinni se přesvědčit, že jejich počínání nezpůsobí žádnou škodu ani zdravotní újmu ostatním hráčům
 • maximální počet hráčů v jednom flightu jsou čtyři osoby
 • zákaz hry na hřišti se cvičnými míči
 • zákaz vjíždění s ručními vozíky na odpaliště, greeny a foregreeny. Na uvedené plochy nestavte ani nosící bagy.

E-carts:

 • je přísně ZAKÁZÁNO vjíždět s autíčky na greeny, foregreeny a odpaliště. Využívejte cesty určené pro jízdu s E-carts
 • učiněná rezervace na E-carts nenárokuje klienta na jeho vypůjčení v případě, že byl pro nepřízeň počasí vydán zákaz jejich půjčování
 • součástí každého E-cart jsou i Pravidla používání elektrických autíček
 • v případě opakovaného porušování pravidel týkajících se provozu e-carts na hřišti, bude vydán zákaz půjčování danému hráči