Místní pravidla

MÍSTNÍ PRAVIDLA - GOLF SOKOLOV

1. Hranice hřiště (pravidlo 27):

 • Hranice hřiště je definována bílými kolíky na jamkách č. 8, 9 vpravo a na jamkách č. 15 a 16 vlevo. Na jamkách číslo 15 a 18 je vnitřní aut, který platí pouze pro tyto jamky. Kolíky označující vnitřní aut na jamkách 15 a 18 jsou pro jamky 10 a 14 nepohyblivou závadou.

2. Vodní překážky (pravidlo 26):

 • Příčná voda na jamce č. 15 (značená žlutými kolíky)
 • Podélná voda na jamkách č. 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, (vše značeno červenými kolíky).

3. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2):

 • všechny části drenážního a zavlažovacího systému (včetně vyštěrkovaných koryt drenáže)
 • informační tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky na míčky, kameny s informačními tabulemi.
 • vyčnívající kameny na nízko sekaných plochách
 • nově vysázené stromy opatřené kolíky nebo pletivem
 • cesty pro autíčka a údržbu
 • kolíky označující vnitřní aut na jamkách č.10 a 14.
 • kamenná zídka za jamkou č. 9

4. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1):

 • kameny v bunkrech
 • kolíky určující vzdálenost
 • kolíky označující vodní překážky a půdu v opravě.

5. Půda v opravě (Pravidlo 25):

 • místa označená modrými kolíky nebo čarami
 • ochrana mladých stromků na jamkách č. 17, 18 vlevo, hra z ohraničené oblasti je zakázána. Hráč si však může pro míček dojít. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít beztrestnou úlevu dle pravidla 25-1.

6. Přísný zákaz hry s „Range" míči!

7. Povinnostmi hráčů je:

 • být vhodně oblečen podle etikety golfu
 • dodržovat pokyny maršála a obsluhy hřiště
 • nepoškozovat a znečišťovat hřiště
 • dodržovat časový plán hřiště
 • dodržovat pravidla a etiketu golfu
 • opravovat stopy po dopadu míčku na grýnech
 • vracet vyseknuté řízky na ferveji