Senioři GCSO

Druhé (finální) kolo tradičního meziklubového turnaje seniorů GCSO x GCFL/Hazlov bylo odehráno 13.10. v Hazlově. Soutěži přálo příjemné počasí a všichni byli zdravě napnuti, zda se GCFL podaří na domácím hřišti smazat 30bodový náskok SCSO získaný v červnu v Sokolově.

Vyhodnocením (brutto body nejúspěšnějších hráčů, tj. 4 mužů + 2 žen) obou kol slavili úspěch golfisté Sokolova s tím, že se podařilo udržet 30bodový zisk na GCFL a tím tedy pro GCSO obhájit putovní pohár. Za Sokolov bodovali (součet obou kol):  P. Matoušek (45 bodů), M. Doležal (42), M. Filip (38), V. Mach (36), J. Lukáčová (28) a V. Sommerschuhová (8).

Největší přidanou hodnotou bylo kromě předání drobných cen příjemné posezení u dobrého občerstvení a povídání o končící golfové sezoně.

V závěru této akce bylo většinou přítomných vysloveno přání v meziklubovém klání pokračovat i v příštím roce.

Za aktivní účast a dobrou reprezentaci GCSO všem děkujeme.

Zapsala Jaroslava Lukáčová

Dne 7.10. 2022 proběhlo tradiční seniorské setkání spojené se soutěží a následným posezením v klubovně. „Podzimního dovedy“ se zúčastnilo 18 seniorů.

Soutěžilo se na jamkách 1 až 3 „minikanonem“ s tím, že byla povolena hra pouze jednou holí (hybrid nebo dřevo). Vyhlášeny byly i vložené soutěže: společný nearest na jamce č. 2 a longest drive pro muže a ženy na jamce č. 3. Hrálo se dle golfových pravidel, jedinou výjimkou byla možnost beztrestného dropování, pokud míček skončil v bunkeru.

V klubovně pak byly vyhlášeni vítězové:

Longest muži: Pavel Konečný

Longest ženy:  Jaroslava Lukáčová

Nearest: Jaroslava Lukáčová

Pořadí v hlavní soutěži:

  1.   1. Eduard Fučíkovský
  2.   2. Krista Kulhanová
  3.   3. Blanka Konečná 

Vítězové obdrželi drobné ceny a všichni si pochutnali na guláši. Prezident golfového klubu Ladislav Šulda pak zhodnotil letošní golfovou sezonu a poděkoval seniorům za aktivní účast na seniorských soutěžích. Poděkování patří i prezidentovi klubu za podporu těchto příjemných akcí a kuchyni za přípravu pohoštění. Předběžně byl všemi účastníky projeven zájem o další obdobnou akci seniorů - zahájení golfové sezony 2023.

Zapsali: František Dohnal a Jaroslava Lukáčová

Dne 13.9.2022 byl v Sokolově odehrán poslední turnaj LSGT (14. roč.). Do soutěže bylo zařazeno 12 golfových hřišť. Účast na turnajích byla celkově vyšší než v předchozích dvou letech, i když turnaj v Hofu byl z místních technických důvodů zrušen. Letošní léto bylo pro hraní rekreačního golfu velice příznivé, převládalo příjemné počasí s adekvátně připravenými hřišti, takže si každý mohl užít příjemný golf za příznivou cenu FEE.

Finálový turnaj v Sokolově byl odehrán na perfektně připraveném hřišti za ideálního zářijového počasí. Také se servisem na recepci a restauračními službami (snídaně, občerstvení na j. 10 a následný raut po hře) byli účastníci spokojeni. V netto hodnocení turnaje zaujali 1. místo hráči našeho klubu F. Mokrý a L. Rokosová.

Vrcholem celého dne bylo vyhodnocení celé túry LSGT vyhlášením vítězů a předáním cen prezidentem S. Jánským.

Výsledné žebříčky jsou evidovány ZDE 

Zde celkově nejlepší výsledky GCSO: P. Matoušek (5. místo v Brutto), J. Lukáčová (7-9. v Brutto a 5. v Netto) a P. Schiebert (4. v Netto). V soutěži klubů jsme po 7 letech neobhájili 1. místo (GCSO skončil 2.), putovní pohár byl předán do GCKV.

Závěrem bylo ředitelem túry p. Janským poděkováno všem organizátorů a hráčům za hladký průběh celé túry. Velký dík byl vysloven významným sponzorům túry pí. M. Bittermann (zástupkyně JuCad) a pí B. Štůlové (golfové pomůcky). Vyzval také všechny zúčastněné k posílání námětů ke vylepšením s cílem zvýšení motivace ke hrám v rámci LSGT.  

Hezký golf přeje za garanty LSGT Jaroslava Lukáčová, září 2022

Senioři GCSO letos do nové sezóny vstoupili nově jarním kolem populární akce "DOVEDA". Akce se konala v pátek 29.4.2022 (16 h). Organizací akce (pod záštitou prezidenta GC Ládi Šuldy) se jako šéf ujal František Dohnal, asistenty byli Luboš a Jarka Lukáčovi.

 

Pravidla hry byla: 

- hra na rány na jamkách č. 1, 2 a 3 - pouze holí č.9 a putterem 

- muži z modrých a ženy z červených odpališť

- vložené soutěže - (j.č. 1) longest drive holí č.9 (muži, ženy zvlášť), (j.č.2) nearest to pin po druhé ráně (muži, ženy společně) a (j.č. 3) zahrát míček co neblíže okraji greenu po ráně přes bunker (muži, ženy společně).

Hry se za příjemného počasí zúčastnilo 24 nadšených golfistů. Po hře mnozí z nás svou hru zhodnotili tak, že pouvažují o tom, jaké hole budou pro svou hru používat, neboť s dvěma výše uvedenými holemi zahráli shodně jako v případě používání všech holí v bagu.

Nejlepších výsledků dosáhli (a symbolické ceny dostali):

Míla Doležal - vítěz na rány

Zuzana Doležalová a Pavel Klika - longest drive

Míla Doležal - nearest to pin

Pavel Klika - míček nejblíže okraji grýnu 

V klubovně jsme pak společně poseděli při guláši.

 

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené pozdní odpoledne.

 

 Zapsala Jarka Lukáčová

LSGT 2022 (14. ročník)

Letošní rok je 14. ročníkem oblíbené meziklubové soutěže seniorů golfových klubů hrajících na 18jamkových hřištích v regionech KV, Plzeň a rovněž tří nedalekých hřišť v SRN. Na tuto soutěž jsou zváni všichni aktivní senioři, kteří si rádi zahrají za snížený TEE poplatek na kvalitních golfových hřištích a kteří tímto využívají možnosti porovnání svých výkonů s ostatními vrstevníky. Dlouhodobě se v soutěži týmů GCSO daří obhajovat 1. místo a v soutěži jednotlivců se vždy na předních místech žebříčků umístí golfisté a golfistky GCSO. 

Pravidla, aktuální žebříčky jednotlivých soutěžních kategorií soutěže a případné další aktualizace jsou zapsány v: https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=home

Rozpis turnajů letošní regionální soutěže LSGT (série 12 turnajů + závěrečný v Sokolově) je uveden v kalendáři - viz: https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=list

Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno 13.9.2022 na našem hřišti (Sokolov, canon start). Zde bych ráda doplnila, že se od letošního ročníku ruší dřívější podmínka registrace - odehrání min. 5 turnajů LSGT 2022 - s tím, že v případě nutnosti redukce přihlášených bude brán ohled na počet odehraných turnajů.

Věřím, že výše uvedené skutečnosti budou seniorům CGSO motivací a výzvou pro početnější účast na turnajích LSGT a tím i možnost získání více bodů k obhájení držení putovního poháru v Sokolově.

Hezkou hru přeje garant LSGT / Jaroslava Lukáčová, duben 2022

........................................................

Meziklubový turnaj seniorů mezi GCFL / Hazlov a GCSO /Sokolov - sezóna 2022

I v letošním roce je v plánu odehrání dvou turnajů Sokolov vs. Hazlov. 1. kolo tradičního 2kolového turnaje bude odehráno na hřišti v Sokolově (cca červen 22). 2. závěrečný turnaj s vyhodnocením, občerstvením a předáváním putovního poháru a cen nejúspěšnějším hráčům bude odehrán v září v Hazlově. Tímto zvu všechny sokolovské seniory, aby pomohli svou hrou obhájit držení putovního poháru v Sokolově.  

Hezkou hru všem aktivním golfistům v sezóně 2022.

Jaroslava Lukáčová

Tradiční meziklubové turnaje seniorů GCSO x GCFL/Hazlov byly odehrány 24.6. v Hazlově a finále pak 23.9. v Sokolově. Oba turnaje byly odehrány za pěkného počasí a v příjemném přátelském duchu.

První kolo (hřiště HA) odehráli senioři GCFL s náskokem 12 brutto bodů. Ve druhém kole (hřiště SOK) golfisté Sokolova zabodovali, takže se podařilo získat náskok 20 brutto bodů a celkově tak zvítězit (a obhájit putovní pohár):

GCSO (182) : GCFL (174).

Za Sokolov bodovali (součet obou kol):  V. Mach (43 bodů), P. Matoušek (37 bodů). Ženy bodovaly méně - J. Lukáčová 15 bodů a A. Benediktová (11).

Jako odměnou brali všichni hráči příjemnou atmosféru při úvodním setkání, při vlastní hře i při následném posezení s občerstvením a vyhlášením konečných výsledků. Putovní pohár byl předán vítěznému týmu (je možno vidět v klubovně GCSO) a bodujícím hráčům a hráčkám byly předány drobné ceny. 

V závěru této akce bylo většinou přítomných vysloveno přání v meziklubovém klání pokračovat i v příštím roce.

Za aktivní účast a dobrou reprezentaci GCSO všem děkujeme.

Zapsala Jaroslava Lukáčová

LSGT 2021 - finále a vyhodnocení celé túry

 

Poslední turnaj LSGT (nezapočítaný do hodnocení túry) byl odehrán v GCKVA 21.9.2021. O finálový turnaj v KV (vyhlášení celkových výsledků, raut) mělo zájem překvapivě jen 71 golfistů, tedy výrazně méně než bývá obvyklé. Stejný trend v účasti trval po celou sezonu 2021, kdy hrálo celkově o ca 20% méně hráčů. Na vině bylo zřejmě letošní deštivé počasí a také zvýšení cen FEE hřišť. 

Ač byla účast golfistů našeho klubu GCSO nižší, tak jsme jako klub obstáli a zvítězili v soutěži klubů - zde pořadí: 

  1. GCSO  (891 bodů)
  2. GCKVA (877 bodů)
  3. RGCML (870 bodů)

V soutěži BTTO bodů se nejlépe umístil Petr Matoušek (5. místo) a v kat. žen Lukáčová Jaroslava a Lenka Rokosová (5.-6. místo).

Soutěži NETTO vyhráli Jiří Harastej a Lenka Rokosová.

Kompletní výsledky lze dohledat v:    https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=ladd

 

Na závěr všem umístěným a za klub bodujícím za blahopřeji.

Věřím, že letošní sezóna přinesla zúčastněným golfistům radost ze hry a že se těší na následující turnaje LSGT.

 

Jaroslava Lukáčová

 

LSGT 2021

Program letošního 13. roč. regionální soutěže LSGT (série 12 turnajů + závěrečný v KV) byl v květnu 2021 aktualizován z důvodu pandemie, resp. restrikcí -  viz kalendář: https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=list.

První turnaj túry LSGT byl odehrán 24.5.2021 na hřišti GCFL (hrálo 40 golfistů). Po něm následoval turnaj v Sokolově 2.6.2021 (78 golfistů) - hrálo se za ideálních golfových podmínek, ale i tak byla účast hráčů nižší než obvykle. Je předpoklad, že v souvislosti se zlepšením počasí i ústupu pandemie se účast na turnajích LSGT bude zvyšovat.

Následuje turnaj na atraktivním hřišti v Karlových Varech 9.6.2021.

Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno 21.9. v Karových Varech (canon start). Podmínkou pro hru je účast na min. 5 turnajích LSGT 2021.

Veškeré další informace jsou popsány a pravidelně aktualizovány v databázi:

https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=home

........................................................

Meziklubový turnaj seniorů mezi GCFL / Hazlov a GCSO /Sokolov

1. kolo tradičního 2kolového turnaje bude odehráno 24.6. na hřišti v Hazlově.

2. závěrečný turnaj s vyhodnocením, občerstvením a předáváním putovního poháru a cen nejúspěšnějším hráčům bude odehrán v září v Sokolově. Tímto zvu všechny sokolovské seniory, aby pomohli svou hrou obhájit držení putovního poháru v Sokolově.  

Hezkou hru všem aktivním golfistům v sezóně 2021.

Jaroslava Lukáčová

V pátek 2. října se sešla parta seniorů na tradiční klání v netradičních golfových disciplinách. Ve hře nebylo nic menšího, než desátý titul Dovedy v mužské a ženské kategorii.

Připravené soutěže (doveda patu, devítka devítkou, nýryst tupin a flop a čip) byly velmi náročně nastavené a velmi přísně prověřily dovednosti účastníků. Pro shodu získaných bodů po základní soutěži došlo i na rozstřel na grýnu. První tři místa v jednotlivých soutěžích byla odměněna hodnotnými cenami. Po loňském vítězství manželského páru Konečných se letos tato tradice podařila zopakovat manželům Pavlu a Ludmile Klikovým.

Za uplynulých deset ročníků získala titul Dovedy třikrát paní Věra Sommerschuhová. Na tento její výsledek se nikomu nepodařilo dosáhnout ani v letošním roce, ačkoliv další čtyři hráči měli šanci (Jarka Lukáčová, Blanka Konečná, Vláďa Sojka a Míra Gross). A tak si paní Věra odnesla titul nejprestižnější – DOVEDA desetiletí. Krásný pohár s iniciály vítězky budou zdobit naší klubovnu. Blahopřejeme!

Na závěr našeho klání již tradičně provedl zhodnocení letošní golfové sezóny pan Ladislav Šulda, prezident golfového klubu.

Letošní golf se pomalu chýlí ke konci a tak s přáním, opět se setkat ve zdraví a v plném počtu na jaře příštího roku, bylo příjemné setkání ukončeno.

 

Organizoval a zapsal, P. Klika

Letošní covidem negativně ovlivněná golfová sezóna se odrazila i na tradičním meziklubovém turnaji seniorů GCSO x GCFL/Hazlov. Turnaje byly odehrány až v září (SOK 16.9. a HAZ 23.9.) a s nižší účastí než je obvyklé. Oba turnaje byly odehrány za pěkného počasí a v příjemném přátelském duchu.

První kolo (hřiště SOK) odehráli sokolovští senioři s vysokým náskokem 50 brutto bodů. Ve druhém kole (hřiště HAZ) byla účast sokolovských golfistů nižší (za ženy hrále pouze 1 hráčka), ale i tak se podařilo putovní pohár obhájit. 

Celkově bylo tedy v obou kolech dosaženo brutto bodů - GCSO (182) : GCFL (143).

Za Sokolov bodovali (součet obou kol):  M. Doležal (56), P. Michel (44), J. Ondruch (27), P. Šťástka/V. Mach (shodně 21), J. Lukáčová (21) a V. Sommerschuhová (13).

Odměnou všem hráčům bylo občerstvení po hře a předání drobných cen přítomným bodujícím hráčům a hráčkám. 

Za aktivní účast a dobrou reprezentaci GCSO všem děkujeme.

Zapsala Jaroslava Lukáčová, 23.9.2020

 

23.září 2020 byl v Mariánských Lazních odehrán poslední turnaj LSGT (není započítán do konečného žebříčku túry). Hřiště bylo ve výborné kondici, počasí bylo ideálně golfové, což vytvořilo příjemnou atmosféru pro ukončení letošní sezony. Po hře následovalo občerstvení v podobě rautu a nápoje dle výběru. Na závěr příjemného dne byla Standou Jánským, ředitelem túry, zhodnocena letošní sezona. Následně pak předány hodnotné ceny hráčům a hráčkám ve 4 kategoriích a vyhlášení nejúspěšnějšího týmu. 

Konečné výsledky jsou dostupné v žebříčcích:

http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=ladd

Výsledky / žebříček pro rok 2020:

 Vítězným klubem je GCSO následovaný kluby RGCML a GCKV. Pohár LSGT zůstává již 6. rokem v řadě v Sokolově.

 

Bodujícími hráči GCSO v jednotlivých kategoriích byli (umístění v žebříčcích): 

Kategorie netto

Muži:   Jiří Harastej (1.), Jiří Radosta (8.), Pavel Konečný (9.)     

Ženy:   Blanka Konečná (6.), Jaroslava Lukáčová (7. místo), Zuzana Schiebertová (9.) 

Kategorie brutto

Muži:   Petr Matoušek (3.), Jan Stariat  (11. místo)  

Ženy:  Jaroslava Lukáčová (7.), Blanka Konečná (11.)   

 

Posledním bodem odpoledního programu byla ředitelem túry představena nová pravidla k požadavkům na složení flajtů, účast na finálovém turnaji (nutnost odehrát min. 5 turnajů LSGT), aj. 

Dále bylo připomenuto, že veškeré návrhy pro zlepšení túry, resp. její organizace, je třeba směřovat ke garantovi. Návrhy budou následně projednány na chůzce garantů.

Jménem GCSO děkuji všem účastníkům za dobrou reprezentaci klubu a oceněným gratuluji

Jaroslava Lukáčová, garant GCSO

23.9.2020

 

Vážené seniorky a senioři – golfisté,

to, že se nezadržitelně blíží konec letošní golfové sezony, je nám všem, vzhledem k našim životním zkušenostem, jasné. To, že se bude letos pořádat jubilejní 10. (slovy: desátý) ročník, by mohlo snad někomu uniknout. A proto si dovoluji tímto připomenutím vás všechny vyzvat k účasti na Dovedovi 2020, v pátek 2. října od 16.00 hodin.

Ještě před vynucenou zimní přestávkou si budeme moci společně zasoutěžit v netradičních golfových disciplinách. Šance pro právo podpisu nesmazatelnou fixou na Dovedovu hlavu jsou vyrovnané. Nejlepší tři soutěžící v každé disciplině budou odměněni zajímavou cenou a celkově nejúspěšnější muž a žena získají titul Doveda 2020.

Budeme soutěžit v:

  • Doveda patu
  • Doveda nýryst tupin
  • Doveda flopu a čipu
  • Doveda devítky

Budete s sebou potřebovat železo či wedž na vysokou a krátkou ránu (flop), devítku železo (iron no.9) , patr (putter) a tři míčky (3 balls). S pravidly budete seznámeni před vlastní soutěží vyškolenými komisaři.

Rovněž bude příležitost zhodnotit seniorskou golfovou sezónu a vybrat si dobrotky z připraveného rautu.

Pro organizaci setkání a zajištění občerstvení, prosím o potvrzení účasti nejpozději do středy 30. září 2020 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K účasti na setkání jste srdečně zváni.

Zdraví Pavel Klika

Ve dnech 6. – 8.9.2020 tři členové našeho klubu Pavel Beran, Jan Stariat a Ladislav Šulda hráli s českou seniorskou reprezentací zápas Německo vs. Česko. Utkání se hrálo poblíž Hamburku v krásném, ale náročném golfovém resortu GREEN EAGLE, pravidelně pořádajícím soutěže EPGA. Ve dvacetileté historii těchto vzájemných utkání jeden rok pořádaných v Německu a druhý rok v Česku němečtí hráči zvítězili jen jednou a proto na letošní rok zvolili toto hřiště s upravenými hracími pravidly: jako každý rok se sice hrálo s plným odpočtem hracího HCP, ale čeští hráči hráli ze žlutých odpališť celkem 6 538 m a starší němečtí hráči hráli z červených odpališť celkem 5 307 m, přitom i českým hráčům se počítal HCP jako kdyby hráli z červených, takže svým německým soupeřům dávali k dobru ještě mnoho ran navíc. K tomu je však dle slov Ladislava Šuldy, který už se tohoto klání každoročně účastní od roku 2014, nutno podotknout, že věkový průměr německých hráčů je výrazně vyšší, vždyť za soupeře hrál - a dobře - i 89-tiletý hráč! Osmnáctičlenné týmy hrály první den „Four ball best ball“ a druhý den singly systémem „Jamkovka“. Po prvním hracím dnu byla slavnostní večeře, kterého se hráči zúčastnili ve federačních oblecích se lvíčkem na prsou. Během večeře, ale i během utkání, hráči upevňovali dlouholeté vzájemné přátelské vztahy. A ještě k výsledku: i přes upravená pravidla opět vyhrálo Česko 52,5:28,5, když k celkovému vítězství výrazně přispěli i hráči našeho klubu, kteří všechna svá utkání vyhráli.

Všem hráčům gratulujeme!

Vážené golfistky a golfisté, program letošní 12. roč. regionální soutěže LSGT (série 12 turnajů) byl z důvodu restrikcí (nákazy COVID 19) v průběhu května  upraven - aktuálně viz: http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=list.

První turnaj byl odehrán 25.5.2020 na hřišti GCFL.

Pro letošní soutěž jsou upravena pravidla - snížení kategorií hodnocení výsledků (brutto muži, brutto ženy, netto muži, netto ženy). Přetrvávají snahy o zlepšení plynulosti hry - sestavování startovní listiny dle akt. HCP, eliminovat případy neomluvených neúčastí po jejím zveřejnění, aj.

Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno 22.9. v Mariánských Lázních (canon start).

Veškeré další informace jsou popsány a pravidelně aktualizovány v databázi:

http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=home

Jaroslava Lukáčová

 

Vážené seniorky, senioři a přátelé golfu,

v pátek 4.října se uskutečnil již 9. ročník dovednostních soutěží v netradičních golfových disciplinách o titul Doveda 2019. Účastníci byli vesměs ti tradiční, kteří se chtěli zúčastnit a pobavit se. Našli si proto i čas. 

Vážení golfisté - senioři a seniorky,

2. (finálová) kolo soutěže o putovní pohár GCSO vs. GCFL se odehrálo 24.9. 2019 na golfovém hřišti v Sokolově. Soutěže se zúčastnili 33 hráči - za Sokolov 26 a Hazlov 7 golfistů/golfistek. Hrálo se za ideálních podmínek - hřiště bylo v perfektním stavu, počasí bylo příjemné a na každém zúčastněném byla znát snaha uhrát pro svůj tým hodně brutto bodů. Již podle jmen zúčastněných bylo možno odhadnout, že sokolovský tým dobře zaboduje a bude mít šanci na celkovou výhru - získání putovního poháru pro GCSO.

Výsledek brutto bodů 2. kola - GCSO (226) : GCFL (171), což je rozdíl 55 bodů.

Celkově bylo tedy v obou kolech dosaženo brutto bodů - GCSO (335) : GCFL (280).

Za Sokolov bodovali (součet obou kol):  J. Stariat (49), P. Michel (47), P. Matoušek (37), B. Tobermann (34), A. Benediktová (30) a J. Lukáčová (29).

Odměnou všem hráčům bylo občerstvení po hře a předání drobných cen přítomným bodujícím hráčům a hráčkám. 

Za aktivní účast a dobrou reprezentaci GCSO všem děkujeme.

Zapsala Jaroslava Lukáčová, 24.9.2019

 

16.září byl na Dýšině odehrán poslední turnaj LSGT (není započítán do konečného žebříčku túry). Hřiště bylo ve výborné kondici, počasí bylo ideálně golfové, což vytvořilo příjemnou atmosféru pro ukončení letošní sezony. Po hře následovalo občerstvení v podobě rautu a nápoje dle výběru. Na závěr příjemného dne byla Standou Jánským, ředitelem túry, zhodnocena letošní sezona a následně pak předány hodnotné ceny nejúspěšnějšímu GC, hráčům a hráčkám (1. až 3. místo v 8 kategoriích).

Vážené seniorky a senioři – golfisté,

ačkoliv se to ještě nemusí zdát tak zřejmé, golfová sezona 2019 se pomalu chýlí ke konci a zároveň se přibližuje klání o genderově zcela vyvážený titul Doveda 2019. Letošní ročník, v pořadí 9. (slovy: devátý) se uskuteční v pátek 4. října 2019 od 16.00 hodin.

Vážení golfisté - senioři a seniorky,

1. kolo soutěže o putovní pohár se odehrálo 17.7. 2019 na golfovém hřišti v Hazlově. Na vzájemný souboj se těšili všichni účastníci (celkem 31) - ti hazlovští s odhodláním získat v 1. kole převahu a "uhrát" maximum btto bodů, aby získali náskok pro 2. kolo hrané v Sokolově i my sokolovští s cílem nenechat se porazit.

Tradiční meziklubová soutěž seniorů mezi Sokolovem a Hazlovem (hodnoceno Stb. Brutto) bude odehrána:
1. kolo v Hazlově dne 17.7.2019
2. kolo v Sokolově dne 24.9.2019 (vč. konečného vyhodnocení)

 V loňském roce GCSO neobhájil putovní pohár (byl v držení Sokolova několik předchozích ročníků) a tak letos stojíme před výzvou vybojovat putovní pohár zpět. Předpokladem úspěchu je účast dostatečného počtu mužů i žen neboť do celkového výsledku klubu se počítají nejlepší výsledky 4 mužů a 2 žen.
Přijďte si zahrát a posílit tým seniorů GCSO.

Jaroslava Lukáčová, 24.6.2019

Vážené golfistky a golfisté, letošní 11. roč. regionální soutěže LSGT (série 11 turnajů) bude zahájen 21.5. na Darové. Pro letošní soutěž jsou upravena pravidla s cílem zlepšit plynulost hry - sestavování startovní listiny dle akt. HCP, eliminovat případy neomluvených neúčastí po jejím zveřejnění, aj.

Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno 16.9. na Dýšině (canon start).

 

Další informace jsou popsány a pravidelně aktualizovány v databázích:
http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=home

Vážené seniorky a senioři,

ve středu 3. října se uskutečnil 8. ročník dovednostní soutěže Doveda v netradičních golfových disciplínách. Osmnáct, těch nejvěrnějších golfových nadšenců, ochotných se pobavit a zasoutěžit, si vyzkoušelo své schopnosti zvládnout náročné disciplíny, na které se nikdo nemohl dopředu připravit.

V průběhu letošního roku se hrál 10. ročník LSGT. Pro závěrečný turnaj (12. v pořadí a nezahrnutý do hodnocení túry) konaný 24.9.2018 bylo vybráno hřiště Golf resortu Karlovy Vary (cannon start). Zájem hráčů nejdříve převyšoval kapacitu hřiště (max. 84 golfistů), ale s ohledem na nepříznivou předpověď počasí a průběžné stornovávání přhlášek byl nakonec zájem o hru nižší. Počasí bylo pro září netypické - bylo chladno, deštivo a větrno. Ti, kteří turnaj došli, si mohli po hře pochutnat na dobrém jídle formou rautu. Závěr dne byl pak ve znamení závěrečné ho vyhod nocení a předání cen vítězům celé túry ve vypsaných kategoriích.

Ve středu 19.6.2018 bylo na hřišti v Hazlově odehráno 2. kolo meziklubového turnaje seniorů GCFL/HA vs. GCSO. Sokolovští jeli do Hazlova obhájit vítězství a odvézt si putovní pohár, který byl několik let v péči GCSO - náskok GCSO byl po jarním kole 35 btto bodů. Do hry v Hazlově se přihlásilo 25 golfistů (turnaj dohrálo 24). Hazlov nastoupil v silné sestavě 7 mužů + 7 žen, zatímco Sokolov hrál v sestavě 8 mužů + 2 ženy. Již pohled na seznamy hráčů v týmech naznačoval, že udržení náskoku z prvního kola nebude jednoduché. Hřiště bylo navzdory dopolednímu dešti v dobrém stavu, odpoledne se dokonce vyjasnilo. Po hře následoval chutný oběd a pak vyhodnocení soutěže - právě odehraného turnaje vč. vložených soutěží a následně konečného výsledku obou kol.

Vážené seniorky a senioři – golfisté,
Letošní golfová sezóna je téměř za námi, zážitků z výher i proher máme ještě plnou hlavu, a tak je čas na klání v netradičních golfových disciplinách. Ještě než začne golfový ramadán – zimní půst, kdy maximálně ti nejvytrvalejší budou svými údery napínat plátno na golfovém trenažéru, je zde opět Doveda 2018, ročník osmý. Tři nejlepší v každé disciplině se dočkají hmotného ocenění a celkově nejúspěšnější účastník v kategorii seniorka/senior se budou moci nesmazatelným fixem podepsat na Dovedovu hlavu za potlesku ostatních účastníků.

V pondělí 9.7.2018 se konal každoroční tradiční výjezd seniorů na nějaké zajímavé hřiště v dojezdové vzdálenosti. Tentokráte jsme měli domluvené Terasy u Ústí nad Labem, kde nám nabídli příznivé fee 500,- Kč na osobu. Nabídky využilo 21 zájemců z řad seniorských reprezentantů klubu.

Ve středu 20.6.2018 bylo na golfovém hřišti v Sokolově odehráno 1. kolo meziklubového turnaje seniorů GCSO vs. GCFL/Hazlov. Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů (23 za Sokolov a 9 za Hazlov). Hrálo se za ideálních podmínek - příjemné letní počasí, téměř bez větru a na perfektně upraveném hřišti, a tak se pěti hráčům podařilo zlepšit si svůj HC: M. Ledinský (43 stb), L. Rokosová (39), P. Šťástka (38), F. Kopún (37) a J. Lukáčová (37).

Trénování seniorů by mělo probíhat vždy ve středu od 17:30 do 18:30, v případě zájmu můžeme prodloužit do 19 hod.

Vážené golfistky a golfisté, letos vstupujeme do 10. roč. regionální soutěže LSGT. Sezóna 12ti turnajů bude zahájena 15.5. v Alfrédově, pokračovat se bude postupně na hřištích v Darové, Hazlově, Karlových Varech, Stiftlandu, Dýšině, Cihelnách, Kynžvartu, Fahrenbachu, Sokolově a Mariánských Lázních. Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno v Karlových Varech (cannon start).

Vážené seniorky, senioři a ostatní příznivci sokolovského golfu,

v pátek 6. října se uskutečnil za nepříznivých povětrnostních podmínek již 7. ročník dovednostní soutěže v netradičních golfových disciplinách. 24 golfových nadšenců, ochotných se pobavit a zasoutěžit, si vyzkoušelo své schopnosti zvládnout náročné discipliny, na které se nikdo nemohl dopředu připravit.

V úterý 19.9. byl na našem hřišti uspořádán závěrečný turnaj Lázeňské senior tour, který byl vyvrcholením celé sezóny 2017 (11 turnajů + finále spojené s vyhodnocením celé túry). Začátek turnaje (81 golfistů, cannon start) byl optimisticky zahájen do mlhy, která postupně vymizela, a tak byla většina jamek dohrána za celkem příznivého počasí. Navzdory předchozím četným srážkám byl hřiště díky profesionální péči dobře připravené.

Vážené seniorky a senioři – golfisté,

nepodařilo se vám v letošní sezóně dosud vyhrát prestižní turnaj, získat prestižní cenu, užít si nefalšovaného obdivu kolegů, nevadí. Vrchol sezóny se blíží a šance na zisk prestižního titulu Doveda 2017 jsou tady a jsou vyrovnané.

Dovoluji se vás pozvat na již tradiční, 7. ročník soutěže v netradičních golfových disciplinách. Tři nejlepší v každé disciplině se dočkají hmotného ocenění a celkově nejúspěšnější účastník v kategorii seniorka/senior se budou moci nesmazatelným fixem podepsat na Dovedovu hlavu za potlesku ostatních účastníků.

Druhé (závěrečné) kolo seniorského turnaje o putovní pohár bylo na sokolovském hřišti odehráno ve středu 13.9.2017. Navzdory velmi nepříznivým podmínkám (silný vítr a z počátku i dešťové přeháňky) byl turnaj dohrán. Všichni zúčastnění se během hry těšili na společné posezení a přátelské debaty v klubovně spojené s obědem po hře a po té i konečným vyhodnocením obou kol. 

Dne 14.6.2017 byl v Hazlově za příznivého počasí odehrán úvodní meziklubový turnaj seniorů GCFRL proti GCSOK. Podle propozic soutěže (součet Brutto bodů 4 mužů a 2 žen za každý tým) těsně zvítězil GCSOK v poměru 105 : 101. Za Sokolov bodovali Matoušek P., Mach V., Michel P., Ondruch J., Sojková S. a Lukáčová J./Ledinská E.

Odveta a závěrečné vyhodnocení meziklubového turnaje seniorů budou uskutečněny 13.9.2017 v Sokolově. 

Vážené golfistky a golfisté, pro rok 2017 jsou připravovány tyto akce:

9.ročník Regionální Lázeňská senior golf tour (LSGT)

Sezóna 12ti turnajů bude zahájena 9.5. v Alfrédově, pokračovat se bude postupně na hřištích v Darové, Sokolově, Hazlově, Karlových Varech, Stiftlandu, Dýšině, Cihelnách, Hofu, Kynžvartu a Mariánských Lázních. 

Vážené seniorky a senioři,

v pátek 23. září se uskutečnil 6. ročník dovednostní soutěže v netradičních golfových disciplínách. 24 golfových nadšenců, ochotných se pobavit a zasoutěžit, si vyzkoušelo své schopnosti zvládnout náročné disciplíny, na které se nikdo nemohl dopředu připravit.

I v letošním roce se konal již 6. ročník turnajeo putovní pohár mezi seniory GC Sokolov a GC Františkovy Lázně.