Aktuality

Vážení členové klubu, přátelé golfu,

rádi bychom Vás pozvali na letošní valnou hromadu, která musela být z důvodu pandemie přesunuta na pozdější termín.

POZVÁNKA

na valnou hromadu Golf Club Sokolov

Výkonný výbor Golf Club Sokolov svolává valnou hromadu, která se koná dne 21. 10. 2021 od 17:00 hodin v restauraci na golfovém hřišti v Sokolově.

 

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva o činnosti GCSO, zpráva STK, zpráva TCM
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2020
  5. Zpráva revizní komise za rok 2020
  6. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2020
  7. Návrh rozpočtu na rok 2021
  8. Schválení rozpočtu na rok 2021
  9. Diskuse

Výkonný výbor Golf Club Sokolov