Aktuality

Vážení členové,

rádi bychom Vás pozvali na valnou hromadu Golf Clubu Sokolov, která se bude konat 28.3.2018 od 17:00 hodin v restauraci na golfovém hřišti v Sokolově. Program valné hromady najdete níže.

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

Program jednání valné hromady:

Zahájení
Volba orgánů valné hromady

Volba výkonného výboru
Zpráva o činnosti GCSO, zpráva STK, zpráva GCM
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zpráva revizní komise za rok 2017
Schválení zprávy o hospodaření za rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Schválení rozpočtu na rok 2018

Diskuze