Místní pravidla

Místní pravidla

  Local Rules

  Lokale Platzregeln

 

MÍSTNÍ PRAVIDLA - GOLF SOKOLOV

1. Hranice hřiště (pravidlo 27):

Hranice hřiště je definována bílými kolíky na jamkách č. 8, 9 vpravo a na jamkách č. 15 a 16 vlevo. Na jamkách číslo 15 a 18 je vnitřní aut, který platí pouze pro tyto jamky. Kolíky označující vnitřní aut na jamkách 15 a 18 jsou pro jamky 10 a 14 nepohyblivou závadou.

2. Vodní překážky (pravidlo 26):

Příčná voda na jamce č. 15 (značená žlutými kolíky)

Podélná voda na jamkách č. 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, (vše značeno červenými kolíky).

3. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2):

• všechny části drenážního a zavlažovacího systému (včetně vyštěrkovaných koryt drenáže)

• informační tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky na míčky, kameny s informačními tabulemi.

• vyčnívající kameny na nízko sekaných plochách

• nově vysázené stromy opatřené kolíky nebo pletivem

• cesty pro autíčka a údržbu

• kolíky označující vnitřní aut na jamkách č.10 a 14.

• kamenná zídka za jamkou č. 9

4. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1):

• kameny v bunkrech

• kolíky určující vzdálenost

• kolíky označující vodní překážky a půdu v opravě.

5. Půda v opravě (Pravidlo 25):

• místa označená modrými kolíky nebo čarami

• ochrana mladých stromků na jamkách č. 17, 18 vlevo, hra z ohraničené oblasti je zakázána. Hráč si však může pro míček dojít. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít beztrestnou úlevu dle pravidla 25-1.

6. Přísný zákaz hry s „Range" míči!

7. Povinnostmi hráčů je:

• být vhodně oblečen podle etikety golfu

• dodržovat pokyny maršála a obsluhy hřiště

• nepoškozovat a znečišťovat hřiště

• dodržovat časový plán hřiště

• dodržovat pravidla a etiketu golfu

• opravovat stopy po dopadu míčku na grýnech

• vracet vyseknuté řízky na ferveji

COME ...

... & PLAY

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Aktuální stav hřiště

OTEVŘENO

R E C E P C E 

OTEVŘENO

8:00 - 19:00

R E S T A U R A C E

OTEVŘENO

8:00 - 21:30

723 474 978

Facebook

logo_gcsoface

logo_pga

golf-fee-card