Členství

Ke stažení

Přihláška dospělí

Přihláška mládež

„ Z L A T É " ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

 • vstupní klubový poplatek Kč 5o.ooo,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.8oo,-
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.ooo,- (pro nehrající členy) - hráč neobdrží federační kartu
 • roční hrací poplatek 2013 - Kč 12.ooo,-

Založením stříbrného členství vzniká zlatému členství kompenzační nárok na řadu slev a výhod v nabízených službách na hřišti. Po dobu pěti let – tj. sezona 2011 – 2015 budou mít členové zlatého členství nárok na:

 • 10h permanentka na golfový simulátor v Sokolově zdarma (1ks/sezona)
 • zapůjčení ručního vozíku (trolley) zdarma
 • zapůjčení šatní skřínky – zdarma (omezený počet šatních skřínek!!!)
 • zapůjčení klece (caddy hall) v ceně Kč 5oo,- (omezený počet klecí !!!)

„ S T Ř Í B R N É " ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

 • vstupní klubový poplatek Kč 5.ooo,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.8oo,-
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.ooo,- (pro nehrající členy) - hráč neobdrží federační kartu
 • roční hrací poplatek 2013 – Kč 12.ooo,-

Řádné (zlaté/stříbrné) členství je určeno pro fyzické a právnické osoby, je doživotní, dědičné a převoditelné. Převod členství je možný jen po schválení výkonným výborem GCSO.

RODINNÉ „Z L A T É" ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

 • vstupní klubový poplatek Kč 8o.ooo,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.8oo,- /dospělý
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.2oo,- /mládež do 18ti let
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.ooo,- (pro nehrající členy) - hráč neobdrží federační kartu
 • roční hrací poplatek 2013 – Kč 12.ooo,-

Rodinné členství je doživotní, dědičné a převoditelné za stejných podmínek jako osobní členství. Zahrnuje 2 členy rodiny (manžel, manželka, syn, dcera, bratr, sestra)

Založením stříbrného členství vzniká rodinnému „zlatému" členství kompenzační nárok na řadu výhod ve formě nabízených služeb na hřišti. Po dobu pěti let – tj. sezona 2011 – 2015 budou mít členové zlatého členství nárok na:

 • zvýhodněný roční hrací poplatek 2013 - Kč 9.ooo/člen
 • 10h permanentka na golfový simulátor v Sokolově zdarma (1ks/sezona)
 • zapůjčení ručního vozíku (trolley) zdarma
 • zapůjčení šatní skřínky – zdarma (omezený počet šatních skřínek!!!)
 • zapůjčení klece (caddy hall) v ceně Kč 5oo,- (omezený počet klecí !!!)

„ B R O N Z O V É " DRUHÉ ČLENSTVÍ

 • vstupní klubový poplatek Kč 5.ooo,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.8oo,- /dospělý
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.2oo,- /mládež do 18ti let
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.ooo,- (pro nehrající členy) - hráč neobdrží federační kartu
 • roční hrací poplatek 2013 – Kč 12.ooo,-

Druhé členství v GCSO může získat člen jiného golfového klubu, ve kterém je registrován jako řádný člen (domovský). Druhé členství je n e p ř e v o d i t e l n é a n e p r o d e j n é. Držitel druhého členství nemá hlasovací právo při členských schůzích GCSO a valné hromadě.

DOČASNÉ ČLENSTVÍ MLÁDEŽE

 • vstupní klubový poplatek Kč 1,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.2oo,-
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.ooo,- (pro nehrající členy)
 • roční hrací poplatek 2013 – Kč 4.ooo,-/ mládež do 18ti let
 • roční hrací poplatek 2013 – Kč 5.5oo,-/ studenti na základě potvrzení o studiu

Transformační řád řeší doplatek do řádného členství (Kč 5.ooo,- ) po uplynutí 18ti let věku či po ukončení studia - vstupní poplatek Kč 1,- se týká pouze osob mladších 18 let.

ČLENSTVÍ PRO SENIORY NAD 60 LET

 • vstupní klubový poplatek Kč 5.ooo,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.2oo,-
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.ooo,- (pro nehrající členy)
 • roční hrací poplatek 2013 – Kč 5.5oo,-

Toto členství je n e p ř e v o d i t e l n é .

Všechna členství se řídí stanovami klubu.

ZVÝHODNĚNÝ ROČNÍ HRACÍ POPLATEK PRO DOSPĚLÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

9.ooo,- vztahuje se na dospělé rodinné příslušníky pouze v tzv. přímé větvi –

tzn. manželé, rodiče, dospělé děti, prarodiče, dospělá vnoučata.

ÚHRADA POPLATKŮ A PLATEBNÍ NÁLEŽITOSTI

Roční k l u b o v ý č l e n s k ý poplatek uhraďte na účet Golf Clubu Sokolov

č.ú. 502502502 / 0300

variabilní symbol = rodné číslo člena

Roční h r a c í poplatek uhraďte na účet Golf Sokolov a.s.

č.ú. 17353013 / 0300

variabilní symbol = rodné číslo člena

!!!!!Z důvodu správné identifikace plateb, převádějte v případě poplatků za více členů (rodina), platby za každého člena jednotlivě pod příslušným variabilním symbolem (RČ) !!! Pokud je to možné, uvádějte i své příjmení.

Rádi bychom vám poděkovali za včasnou úhradu poplatků nejpozději do 31.03.2014
a v případě změn ve vašich kontaktních údajích za jejich aktualizaci.

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů neváhejte a kdykoliv kontaktujte sekretáře klubu, recepci hřiště, obchodního manažera nebo ředitele společnosti.

COME ...

... & PLAY

Aktuální stav hřiště

OTEVŘENO

R E C E P C E

otevřena denně
8.00 - 16.00 hod

R E S T A U R A C E

otevřena denně
10.00 - 22.00 hod

Facebook

logo_gcsoface

logo_pga

golf-fee-card